Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy

Vyplňte a zašlete nám tento formulář pouze v případě, že chcete odstoupit od smlouvy. Prosíme Vás o poskytnutí registrované e-mailové adresy za účelem Vaší rychlé identifikace a efektivního vyřešení požadavky.

Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy

Jestliže chcete od smlouvy odstoupit, vyplňte prosím tento formulář a zašlete nám jej zpět

Komu be2 S.à.r.l., zákaznický servis/odstoupení od smlouvy, 13 rue du Commerce, L-1351 Luxemburg, Lucembursko:

Tímto odstupuji/odstupujeme (*) od mnou/námi (*) uzavřené smlouvy o nákupu následujícího zboží (*)/ poskytnutí následující služby (*)

Objednáno dne (*)/Obdrženo dne (*): _____________________________________

Jméno spotřebitele/spotřebitelů: _________________________________________

Adresa spotřebitele/spotřebitelů: __________________________

Podpis spotřebitele/spotřebitelů (pouze při sdělení formou dopisu): __________________________

Datum: __________________________

___________________________________________________________________________________

(*) nehodící se škrtněte

Volitelná informace:

Vaše e-mailová adresa použitá k registraci: _________________________________